Nhằm mục đích nâng cao kỹ năng bán hàng cho đội ngũ chuyên viên của Tập Đoàn Dona House Land với việc mở các lớp đào tạo hàng tuần tại trụ sở Tập Đoàn.

Với tầm nhìn sứ mệnh “huấn luyện” những chiến binh bán hàng xuất sắc của tập đoàn, với mục tiêu 500 chuyên viên BĐS.

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được Tập Đoàn cấp chứng chỉ môi giới BĐS

Một số hình ảnh lớp học