Vì bạn đang tham gia vào ngành kinh doanh bất động sản nên chúng tôi muốn bạn biết vì sao bất động sản khác với các tài sản khác và tại sao nên đầu tư bất động sản.

Thứ nhất, nhà đất, chổ ở liên quan đến tất cả mọi ngươi. Là một trong ba nhu cầu thiết yếu: Ăn – mặc – ở của mọi tầng lớp nhân dân.

Thứ hai, đất đai về cơ bản không sinh sôi thêm ra trong khi dân số, con người và nhu cầu ở, sinh hoạt, kinh doanh ngày càng tăng. Do vậy về lâu dài và chắc chắn đất đai ngày càng tăng giá.

Thứ ba, khi mua bất động sản nhà đầu tư có thể sử dụng làm tài sản thế chất để mua thêm tài sản khác, trong khi vẫn giữ và sử dụng tài sản bất động sản đố. Như vậy, nhà đầu tư ban đầu có một bất động sản, có thể dùng bất động sản này làm tài sản thế chấp đẻ mua bất động sản thứ 2 và bất động sản thứ 2 thế chấp mua bất động sản thứ 3,4…..

Thứ tư, trong kênh đầu tư bất động sản nhà đầu tư có thể mua một tài sản với giá trị thấp hơn so với gia trị thực của nó (Ví dụ: Có thể mua được nhà đất trị giá 3 tỷ với giá 2 tỷ hoặc thậm chí 1,5 tỷ – cơ hội mua rẻ hơn so với giá thị trường tại cùng một thời điểm 50%). Đó là sự khác nhau cơ bản giữa đầu tư bất động sản và kênh đầu tư khác như vàng, chúng khoán. Điều đó có thật không? Có thật! Người bán bất động sản luôn có những lý do để bán rẻ hơn trị trường. Khi đó là cơ hội cho các nhà đầu tư.

Thứ năm, nhiều người thích đầu tư bất động sản vì đây là kênh đầu tư có thể sử dụng đòn bẩy tài chính, Ở Việt Nam, nhà đầu tư có thể sử dụng 20% số tiền để mua tài sản giá trị 100% (ngân hàng cho vay đến 80% giá trị). Trên thế giới, ngâng hàng cho vay đến 90% hoặc 100%. Như vậy chỉ cần tài sản tăng giá từ 10% – 20% nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận đến 100%.

Thứ sáu, nhà đầu tư có thể dùng tài sản bất động sản đã mua để cho thuê, kinh doanh trên bất động sản, vẫn sinh lời trong khi không phải bán tài sản.

Thứ bảy, nhà đầu tư có thay đổi mục đích sử dụng đất hoặc cải tạo công trình để tăng giá trị của tài sản bất động sản ngay lập tức để kiếm lợi nhuận (ví dụ sơn sửa lại nhà cho đẹp rồi bán hoặc cho thuê lại, xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất làm nhà ở..). Trong khi vàng và chứng khoán thì nhà đầu tư không thể tác động gì khác ngoài chờ thời gian, diễn biến thị trường hoặc cầu nguyện để công ty mà họ mua cổ phiếu làm ăn tốt để cổ phiếu gia tặng,

Thứ tám, đất đai tồn tại vĩnh viễn ( cơ bản là như vậy, trừ một số công trình trên đất thì có thời hạn và phải cải tạo). Sở hữu nhiều tài sản bất động sản sẽ dễ dàng hơn nhiều sơ với sở hữu công ty, cửa hàng kinh doanh. bạn cũng sẽ không phải mất nhiều chi phí vận hành cho bất động sản với tài sản khác. Tài sản của bạn có giá trị thừa kế cho các thế hệ sau.

Thứ chín là sự phát triển kinh tế xã hội chung của kh vực, việc đầu tư các công trình công cộng của đất nước như hạ tầng như đường giao thông, trường học, công viên… sẽ ảnh hưởng tốt cho việc tăng giá của tài sản bất động sản. Xã hội ngày càng phát triển và bất động sản của bạn ngày càng tăng giá trị.

Thứ mười là tính độc nhất và duy nhất. Bất động sản có đặc điểm là gắn liền với đất nên không thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Đặc tính này làm cho tài sản bất động sản có ưu điểm là một vị trí, chỉ có một bất động sản duy nhất. Đó là lý do tại sao có những vị trí đắc địa được tính giá rất cao, các ô đất ở góc đường, có hai mặt tiền thì bán giá luôn cao hơn những vị trí bình thương bên cạnh.

Trên đây chúng tôi đã nêu ra mười lý do – đủ để bạn thấy yêu thích ngành bất động sản. Bạn có thể có thêm những lý do khác nữa khi tham gia ngành này.